Hem actualitzat quest web de l’associació on podeu trobar informació general sobre l’associació i noticies. També podeu facilitar el vostre correu electrònic per rebre newsletters i convocatòries de reunions.

Actualización del web de la asociación Hemos actualizado el web de la asociación donde podéis encontrar información general sobre la asociación y noticias. También podéis facilitar vuestro correo electrónico para recibir newsletters y convocatorias de reuniones.

La traducción al castellano del web se genera de forma automática a través de Google. Es una opción que nos facilita el trabajo a los voluntarios y pedimos excusas por los errores.

The English version of our website is automatically generated by Google. We apologize for the inaccuracies. Please feel free to contact us by e-mail in English.

La version française de notre site web est une traduction faite par Google. Excusez-nous par les fautes. Vous pouvez nous écrire en français par courriel.