26 Març 2024. Fa uns díes varem mantenir una reunió amb el regidor d’Espai Públic, Vialitat, Equipament i Edificis Municipals, Sr Oliveras. Pel que fa a Sant Pol, es responsable dels “cubs” que son edificis municipals concessionats, jocs infantils al parc, trànsit i senyalització, pàrquings públics gratuïts i petit manteniment amb les brigades municipals. El projecte per renovar la coberta exterior dels cubs està molt avançat i es preveu licitar els treballs aquest estiu. Si no es pot avançar en ple estiu es preveu acabar els treballs dins aquest any 2024.