Amb aquesta publicació, volem recordar  a l’Ajuntament de Sant Feliu de  Guíxols, que la Platja de Sant Pol, també forma part d’aquest municipi.

Hem fet  seguiment de l’actuació de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu referent a un tema recurrent que sembla ser que segueix sense solució a curt termini: la recollida d’escombreries i la neteja. 

 

 

El passat 27 de setembre es va celebrar el ple ordinari mensual i entre d’altres punts de l’ordre del dia es va tractar i aprovar la continuïtat del servei de neteja viària, recollida de residus, neteja de platges, d’aigües marines i gestió de la deixalleria municipal.

Vam seguir l’esmentat  ple, hem consultat les actes dels plens celebrats amb posterioritat i publicades a la web de l’Ajuntament  fins avui i, resumint, la situació és la següent:

  1.  S’aprova aquesta pròrroga amb l’empresa CESPA fins al  30 de setembre de 2019 com a màxim  i amb caràcter d’urgència per no aturar el servei (recordem que el contracte inicial va caducar al 2016 i es trobava en situació de pròrrogues continuades)
  2. El govern municipal  i l’ Alcalde van manifestar que no esgotarien aquesta pròrroga doncs treballen perquè el 1 de juliol de 2019 entri en vigor el nou contracte amb l’empresa guanyadora.
  3. El plec de condicions per a fer la licitació encara no el tenen a punt.
  4. L’Alcalde va manifestar que abans de desembre estarà fet i que segurament es convocarà un ple monogràfic donada la importància que té pels veïns.
  5. Es va manifestar que abans de que s’acabi la legislatura es durà a terme la licitació i posterior adjudicació.
  6. A la compareixença de la Regidora Responsable  dels Serveis Municipals al ple del 20 de desembre, l’Alcalde va informar de que passat festes es donaria a coneixer el document “en més d’una comissió informativa”.

Per concloure, en nom de l’Associació expressem la nostra preocupació atès que la legislatura està a punt d’acabar i no tenim notícia del fet que s’hagi portat el nou plec a cap ple municipal.

Restem a l’espera de rebre notícies per part de l’Ajuntament.