ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PARATGE DE SANT POL – S’AGARÓ

01. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

 • Identitat: Associació de Veïns Paratge Sant Pol – S´Agaró (AVPSPS)
 • Adreça postal: Av. Vall d´Aro, 36. CP 17220-Sant Feliu de Guíxols
 • Telèfon:No n´hi ha
 • Adreça electrònica: info@avsantpol-sagaro.com
 • Delegat de protecció (DPO):No n´hi ha
 • Contacte amb el DPD:No n´hi ha

02. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES?

A l´Associació de Veïns del Paratge Sant Pol – S´agaró tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades (o els vostres representants) amb la finalitat de:

 • Defensar als propietaris del paratge per tal de promoure una major qualitat de vida i un millor benestar dels veïns.
 • Gestionar les consultes efectuades.
 • Gestionar la nostra activitat mitjançant l´enviament d´informació d´interès sobre els nostres actes, dirigida a veïns, usuaris i interessats.
 • Amb les vostres dades, no elaborarem perfils comercials ni prendrem decisions automatitzades sobre la base de les vostres dades.

03. QUIN TIPUS DE DADES RECOLLIM?

En aquesta pàgina web podem recollir les següents dades:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic.
 • Si us feu socis de l´entitat, amés, recollirem les dades bancàries necessàries.

No recollim ni tractem categories especials de dades.

Si no ens voleu proporcionar alguna d´aquestes dades, o us oposeu al seu tractament o ens sol·liciteu la supressió de les mateixes, no us podrem prestar els nostres serveis o no podreu realitzar les activitats. .

04. QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES VOSTRES DADES?

Les dades personals que ens proporcioneu es conservaran:

 • Mentre sigueu membres de l´associació, en primer lloc.
 • Mentre no us oposeu al tractament o ens sol·liciteu la supressió de les dades i es mantingui l´interès legítim del responsable, en segon lloc.
 • Mentre les vostres dades s´hagin de conservar per una obligació legal.

05. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

La base legal per al tractament de les vostres dades és:

 • Execució d´un contracte o relació de tipus contractual, per al cas dels proveïdors.
 • Consentiment exprés obtingut de l´interessat, per al cas dels interessats que ens sol·liciten informació i pels associats.
 • Interès legítim i subsidiari del responsable, per al cas dels antics associats.

Si heu marcat la casella corresponent, la base legal per enviar-vos informació sobre els nostres serveis serà el vostre consentiment, el qual podreu retirar en qualsevol moment.

06. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES?

Les vostres dades personals no es comunicaran a cap altra persona o empresa, ni s´utilitzaran per cap altra finalitat, excepte la cessió legítima que poguem fer a entitats associades. No obstant, sí que es podran comunicar les vostres dades quan:

 • La comunicació es faci en compliment d´una obligació legal.
 • La comunicació es faci en interès legítim i ponderat del responsable.

Les vostres dades sí que seran cedides necessàriament, per a poder prestar-vos els serveis encomanats, als següents proveïdors (encarregats del tractament):

 • Gestoria.
 • Empresa de serveis informàtics i hosting web.
 • Entitat financera.

En aquests casos, la cessió es fa a empreses de la UE que formen part de l´espai de seguretat per a la transferència de dades personals.

Les vostres dades també es podran cedir, en cas d´utilitzar els serveis d´emmmagatzematge i tractament al núvol o cloud de Google, a aquesta empresa dels USA, que té la seva pròpia política de privacitat (https://policies.google.com/privacy?hl=es).

En aquest cas, la cessió suposaria una transferència internacional de dades, però tenint en compte que l´empresa cessionària compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa europea de protecció de dades ja que es troba inscrita al llistat d´empreses adherides a l´Escut de Privacitat: https://www.privacyshield.gov/list.

07. QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació d´aquesta empresa sobre si estem tractant dades personals que la concerneixin o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o incompletes o, si s´escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d´altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l´article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les dades amb finalitats de màrqueting o publicitat, inclosa l´elaboració de perfils.
 • Els interessats poden revocar el consentiment que hagin atorgat en qualsevol moment, quan aquest consentiment sigui la base jurídica amb què es tractin les dades, sol·licitant-ho a les adreces següents.

08. COM PODEU EXERCIR ELS VOSTRES DRETS?

 • Mitjançant un escrit adreçat a l´associació a: Av. Vall d´Aro, 36. CP 17220-Sant Feliu de Guíxols (Girona)
 • Mitjançant l´adreça electrònica: info@avsantpol-sagaro.com

En ambdós casos, i per tal d´acreditar la vostra identitat, haureu d´adjuntar una còpia del vostre document d´identitat.

09. QUINES VIES DE RECLAMACIÓ HI HA?

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l´Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).