A la reunió amb l’Alcalde de Sant Feliu de Guíxols del mes de Març, ens va comunicar un llistat d’actuacions previstes a Sant Pol que seran realitat o es posaran en marxa al llarg de la present legislatura. Aquestes actuacions es van presentar a l’Assemblea 2023 i es resumeixen tot seguit:

  • Connexió Carrer Salvador Dalí amb Carrer Pere Màrtir Estrada, que permetrà desviar el transit de vehicles del passeig marítim. Estan treballant en la redacció del projecte. S’espera que els treballs es facin segon/tercer any de la nova legislatura.
  • Urbanització Passeig Marítim. La darrera reforma data de 2002-2003 i que el passeig requereix una reforma integral a finançar per l’administració local, Generalitat i Estat. Estan en negociacions amb Costes de l ́Estat per veure qui redacta i finança la preparació inicial del projecte. Aquest projecte prendrà al menys 3 anys (any 1 redacció, any 2 acord administracions, any 3 finançament i any 4 execució), i no s ́espera que si tot va bé les obres d ́una primera fase comencin abans d’uns 4 anys.
  • Cobriment de la Riera (tram darrera restaurant Villa Laura) i apertura de comunicació amb el Passeig Marítim des de la gasolinera Cepsa. Diu que falta permís de l ́Agencia Catalana de l ́Aigua per iniciar la redacció del projecte, i podria realitzar-se en 2-3 anys. L ́espai al llarg de la riera que actualment és un pàrquing gratuït està previst que sigui un parc públic per a nens i gent gran.
  • Recollida escombraries. Explica que hi ha hagut un endarreriment en l’execució del nou contracte pel Covid. A principis de 2023 van arribar nous vehicles i materials, incorporats al servei el mes d ́Abril. Un nou inspector de carrer – auditor de residus va començar a treballar al febrer.
    També́ volen instal·lar xips que limitaran l’ús dels containers als residents més propers (dintre de 2-3 anys). Es reconeixen els problemes amb negocis que no utilitzen el servei de recollida especial, i emplenen els contenidors amb les seves deixalles.
  • Camí de Ronda Sant Pol a Sant Feliu. Indica que el Ministeri de Medi Ambient té una política de renaturalització d ́espais i considera que el mar ha de recuperar el seu espai. Per això, no autoritza intervencions per millorar el camí, tot i que siguin finançades per l ́Ajuntament.
  • Zona Escorxador. No hi ha projectes previstos.
  • Casa de Les Punxes. Està en venda i de tant en tant, inversors contacten amb l ́Ajuntament per interessar-se per les possibilitats que ofereix la finca. Sembla ser que tot i sent un edifici i jardí protegits es permetria la construcció de metres addicionals mitjançant un “pla de millora”.
  • Reparació de voreres. L’Ajuntament vol continuar les actuacions parcials iniciades al 2021-2022 i finalitzar l’actuació del carrer Verbania (fet un 50%), Avda. S’Agaró i Passeig Jaume I.

Pel que fa al tram de vorera que falta a la Carretera de Palamós, entre el Camí Fondo i el passatge de vianants a la platja, no hi havia actuació prevista, però̀ el Sr Xavier Figueras, advocat membre de l ́associació, ha ofert suport a l ́Ajuntament per posar en marxa una solució parcial, que permeti crear una vorera que es podrà ampliar més endavant.